virtual elite Sakura Miko remix [FAQ] / さくらみこ - エリート リミックス

https://www.youtube.com/watch?v=mhIq4MQBPvE


FINAL FANTASY XIV: A Realm Reborn - A New Beginning

https://www.youtube.com/watch?v=h542YbZuwkQライブにチケット忘れるやつ

https://www.youtube.com/watch?v=OawLO559MrU


突然インド

https://www.youtube.com/watch?v=mqTNlgwKLVg
どうしてもふぇありすと遊びたい叶

https://www.youtube.com/watch?v=_eKXEDkorxs


顔出しNG (後半必見)

https://youtu.be/KOW5RB9gZgU?t=86


55点

https://www.youtube.com/watch?v=oskGlLPXWcI